Veterinærvakten i Heim kommune administreres i to soner: 


Veterinær i tidligere Hemne og Snillfjord kommune, samt Engdal, Rodal er Hemne Veterinærkontor AS


Tidligere Halsa kommune, unntatt Engdal-Rodal

 

Fra kl. 16.00-08.00 blir du satt over til vakthavende veterinær.