Ungdomsrådet i Halsa

Klikk for stort bildeHalsa kommune er MOT kommune!

Ungdomsrådet i Halsa kommune består av 7 medlemmer, og er et slags "ungdommens kommunestyre" som er høringsinstans og har uttalerett i kommunestyresaker som berører ungdom.

Rådet viser stort samfunnsengasjement og initiativ. I 2010 og 2017 ble vi kåret til Årets Ungdomskommune i Møre og Romsdal! Se søknaden vår for 2017 her, her kan du lese om hva ungdomsrådet har holdt på med i det siste.  (PDF, 2 MB)

Halsa ungdomsråd 2018/2019

Leder: Birgit Sæther Åsgård (vgs)
Nestleder: Elisabeth K. Glåmen (vgs)
Medlem: Grete Kristiansen Glåmen (vgs)
Medlem: Eilen Larsen Jensholm (vgs)
Medlem: Elina Alnader (ung sk.)
Medlem: Synne Bævre (ungd. skole)

Kommunestyrets representant: Marie Sallaup Halse, hennes vara er Hanne Bjerknes Kanestrøm

Vara:
Ingri Reinfjell
 

Koordinator: Ragnhild Godal Tunheim

Halsa kommune har egen sekretær/ koordinatorfunksjon for ungdomsrådet. 
Her finner du protokoller og saklister fra møter i Halsa ungdomsråd i innsynsmodulen

Det er valg hvert år i november.
Her finner du vedtekter for Halsa Ungdomsråd av 04.10.2018 (PDF, 105 kB)Litt om hva vi gjør
Ungdomsrådet får ungdomssaker som skal behandles i kommunestyret til uttale. De kan også ta opp tema på eget initiativ og komme med innspill til kommunen. Ungdomsrådet har de senere år arrangert flere ulike tiltak for ungdom, alene eller sammen med andre lokale aktører.

Eksempel på hva vi holder på med:

 • Drifter ungdomsrommet i Villa Viungen
 • Åpen Hall to ganger årlig
 • Film- og aktivitetskvelder på ungdomsrommet
 • Sommerarrangement med grilling og aktivitet
 • Alpintur til Oppdal
 • Kurs i teatersport
 • UKM siste lørdag i jan/feb. hvert år. UKM (Ungdommens kulturmønstring) arrangerer vi i samarbeid med ungdomsråda i Surnadal og Rindal. Regional mønstring.
 • Div. politisk arbeid, uttalelser og høringer
 • Iverksetter prosjekter som "Kult og være ukul" (psykisk helse)
 • Informerer i kommunestyret et par ganger i året
 • Deltar på kurs i kommunal og fylkeskommunal regi
 • Administrerer Ung i Halsa facebookgruppe.
 • Er vertskap for kurs og møter i fellesskap med ungdomsrådene i Surnadal og Rindal
 • Samarbeider i kommunale prosjekter, i Bygdadag, i Frivilligsentralen etc.
 • En representant i styret til Halsa Frivilligsentral 
 • Deltar i plangrupper i kommunen
 • Deltar i kommunereformarbeidet

Prosjekter
Vi arbeider for tiden aktivt  med integrering, miljø og psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Ragnhild Godal (permisjon)
Leder kultur og næring
E-post
Mobil 918 06 446