Ordfører

Ola Rognskog - Klikk for stort bilde Ivar Torset Ola E. Rognskog fra Senterpartiet er ordfører i Halsa

Ordførerens spalte oktober 2018.

Nå er i alle fall tørkesommeren kompensert ettertrykkelig med regn og regnbyger i over en måned i strekk. På ordførerkontoret er det heldigvis tett tak, og ikke så sjelden «solglimt» i hverdagen.

Høsten er arbeidsintensiv i kommunalt virke. Kommuneproposisjonen fra mai danner grunnlag for administrasjonens gjennomgang og vurdering av ressursbehov for de ulike tjenesteområda våre. Forslag til statsbudsjett, som nylig ble framlagt, gir også viktige føringer for arbeidet med økonomiplana. Dette blir så bearbeidd og lagt til grunn for en budsjettkonferanse 17 oktober, hvor politiske prioriteringer skal brynes på veien mot budsjettvedtak i desember.

 For 2019 ser det ut for at veksten i de frie inntektene ikke kompenserer helt for pris –og kostnadsvekst i Halsa. Dette peker mot innstramminger, men budsjettforslaget fra regjeringa skal tross alt forhandles før det blir vedtatt. Halsa sin økonomi er i hovedsak god, ikke minst fordi vi har klart å bygge opp brukbare reserver i fond etter nøktern husholdering og flere gode regnskapsår. Og dette har også skjedd i en periode hvor eiendomsskatten har blitt redusert, foreløpig til 2,5 promille. Skolebygginga har gitt oss forholdsvis høy gjeld i forhold til innbyggertallet, men samtidig et bygg med relativt små drifts -og vedlikeholdsutgifter, og ressurseffektiv undervisning med gode faglige rammer.  

Kommunestyret har lagt offensive investeringsplaner for det kommende året. Ombygging og fornying av sykehjemmet er det første som kommer, trolig med byggestart tidlig på nyåret. Finansieringa før gjennomført anbudsprosess, ser ut for å treffe brukbart på anslag, etter at Husbanken nylig gav et tilsagn om tilskudd på ca. 26,5 mill. En arbeidsom byggefase venter ansatte og beboere, noe vi håper på forståelse for. Videre arbeides det på høygir med forprosjekt og søknad om spillemidler til svømmehall ved skolen. Et kombinasjonsanlegg med opplæringsbasseng og treningsbasseng med 25 meters baner. Anlegget vil mest sannsynlig få interkommunal status, noe som styrker finansieringa, men etableringa vil uansett bli et stort økonomisk løft. Jeg gleder meg stort over at et enstemmig kommunestyre ønsker dette, også fordi det ble understreket i intensjonsavtale i forbindelse med kommunesammenslåinga. Jeg tror at dette vil bli en ny tidsalder for svømmeundervisninga ved skolen, men at også tilbudet vil bli attraktivt for alle andre og særlig i opptrenings – og rehabiliteringssammenheng.

Av og til blåser vinden vår vei, og det gjør det ekstra artig å være kommunepolitiker. Slik det gjorde for litt siden når vi fikk bekreftet en uttelling fra havbruksfondet på over 16,8 millioner. En mangeårig kamp fra Nettverket for Fjord –og Kystkommuner ( NFKK) førte fram, til tross for delvis motvilje i det rikspolitiske miljøet. Måten fondet framover skal sikres inntekter på ligger fortsatt i den politiske smeltedigelen, men jeg velger å heise flagg for pengene og prinsippet om at havbrukskommuner skal tilgodesees for at havbruksnæringa får tilgang til begrensa naturressurser som sjøareala våre er.

Og så kom forslaget til statsbudsjett fra regjeringa Solberg på mandag. Et lite vink om at noe var i gjære fikk jeg riktignok gjennom en telefon fra samferdselsdepartementets kommunikasjonsstab allerede søndag, og siden da har dagene vært en fest. Tiår med planlegging og påvirkning for utbedret og trafikksikker E39 fikk det startskuddet vi hadde håpt på, men ikke helt tort å tro på etter flere år med utsettelse. Det er mange å takke for at vi nå kan regne med at ny-veien blir klar en gang rundt 2023. Statens vegvesen har sydd sammen 8 reguleringsplaner med ulike utfordringer, og har gjort prosjektet gryteklart. Fylkestinga har prioritert på topp, og fatta forskotteringsvedtak. Mørebenken på tvers har løfta prosjektet opp i sine respektive parti og alternative statsbudsjett, og kanskje særlig viktig for at prosjektet nå er fullfinansiert får Pål Farstad honnør for å bidra til at kostnadsramma ble løfta fra forrige til gjeldende NTP. Det er tilfredsstillende å oppleve at politikk virker og gir forutsigbarhet!  Anslått kostnad er nå 2.14 milliarder, - eller rundt 5 ganger mer enn det Rendal –Staurset kostet i 2010.

Og så kanskje det som gjorde utslaget – Gulstripeaksjonen !  Jordnært og folkelig budskap formidlet med genial kombinasjon av alvor og humor, og på sitt aller beste til og med med sang. Med klar røst og fast blikk fikk alle viktige beslutningstagere fortalt hva dette mest av alt handler om – trafikksikkerhet. Ingen var i tvil om at skoleunger og andre myke veibrukere lå stikkeaksjonen på hjerte når hundrevis av gulstripemeter ble strikka og lagt i hendene til politikere på Stortinget. Folkelig fornuft nådde fram helt til finansdepartementet, og det tjener rikspolitikken til ære. Læreboka om kommunikasjonsteknikk må kanskje få et nytt kapittel, og vi trauste grådresskledde politikere med høyt hårfeste og tørrstoffinnhold må kanskje innse at vi har noe å lære.

Tusen takk !

Ola Rognskog

Ordfører 

Kontaktinformasjon

Ola E. Rognskog
Ordfører
E-post
Mobil 992 25 606