Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget skal se til at revisjonen funger på en trygg måte.

Kontrollutvalget 2015 - 2019
Kontrollutvalget 2015 - 2019
Medlemmer Varamedlemmer
Nils Hendseth Egil Henden
Hans Gjengstø Karianne Reiten
Morten Silseth Ola Skålvik
Leder: Hans Gjengstø
Nestleder: Morten Silseth
Innkallinger og protokoller
Innkallinger og protokoller
Innkallinger og protokoller