Kommunen

Halsa er en kommune i Møre og Romsdal, ligger øst for Kristiansund.  Halsa grenser mot Surnadal og Tingvoll i sør og mot Aure i nord, videre mot Hemne i øst.

Halsa fikk sine nåværende grenser i 1976 etter at Rodal og Engdal krets ble overført fra Aure.

I juni i 2017 vedtok stortinget at Halsa skal slås sammen med Hemne og deler av Snillfjord kommuner fra 1. januar 2020.

Halsa har et totalt landareal på 301 km2 og 1599 innbyggere. 

Administrasjonssenteret ligger på Liabø, her er også Sykeheim og felles skole lokalisert.

Mer informasjon kan du finne på "Store Norske Leksikon"