Møter / Saklister

Oversikt over møtedatoer, saklister og møteprotokoller for Partssammensatt utvalg.

Tidspunkt Sted Sakliste Møteprotokoll
01.06.2017 kl. 09:00 Snillfjord, Ven Saksliste 1.6.2017 Pressemelding 1.6.2017
19.06.2017 kl. 09:00 Halsa rådhus Saksliste 19.06.2017 Møteprotokoll 19.06.2017
28.08.2017 kl. 08:30 Hemne kulturhus, KulØr'n Saksliste (Fellesn.) Møteprotokoll 28.08.2017

28.09.2017 kl. 08:30

Snillfjord, Ven Saksliste 28.09.2017 Møteprotokoll 28.09.2017
23.10.2017 kl. 08:30 Halsa rådhus  Saksliste 23.10.2017 Møteprotokoll 23.10.2017
27.11.2017 kl. 08:30 Hemne kulturhus, KulØr'n  Avlyst  
18.12.2017 kl. 08:30 Snillfjord, Ven  Saksliste 18.12.2017 Møteprotokoll 18.12.2017

23.01.2018
Kl. 08:30

Hemne kulturhus, KulØr'n Saksliste 23.01.2018 Møteprotokoll 23.01.2018
22.02.2018
Kl. 08:30
Stornaustet Saksliste 22.02.2018 Møteprotokoll 22.02.2018
23.03.2018
Kl. 08:30
Snillfjord, Ven    
26.04.2018
Kl. 08:30
Hemne kulturhus, KulØr'n    
21.06.2018
Kl. 08:30
Halsa rådhus