Medlemmer / Kontaktinformasjon

Her er en oversikt over valgte medlemmer og varamedlemmer til Partssammensatt utvalg for den nye kommunen.

Kontaktliste Partssammensatt utvalg for nye Halsa, Snillfjord og Hemne

  

Leder Bernt Olaf Aune p.vara  
Nestl. Ola Rognskog p.vara Ellbjørg H. Reiten
Medlem Odd Jarle Svanem p.vara Hilde Vuttudal Stavås
Medlem Fagforb. Hemne v/Inge Heimsbakk p.vara Delta v/Gunn Hilde Opsal
Medlem Fagforb. Halsa v/Eli Norunn F. Fjærli p.vara Utdanningsforb. v/Lars Olav T. Valsø
Medlem Fagforb. Snillfjord v/Elisabeth Ramvik p.vara Utdanningsforb. v/Sussan H. Krokstad
Medlem Hovedverneomb. Lars Wiik p.vara Hovedverneomb. Kristin S. Follett