Partssammensatt utvalg

Partssammensatt utvalg består av politikere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Utvalget skal behandle og avgi uttalelse til alle saker som skal opp i Fellesnemnda.