Møter / Saklister

Oversikt over møtedatoer, saklister og møteprotokoller for Fellesnemnda.

Tidspunkt Sted Sakliste Møteprotokoll
13.03.2017 kl. 10:00 Halsa rådhus Saksliste 13.03.2017 Møteprotokoll 13.03.2017
28.04.2017 kl. 10:00 Hemne kulturhus, KulØrn Saksliste 28.04.2017 Møteprotokoll 28.04.2017
01.06.2017 kl. 10:00 Snillfjord, Ven Saksliste 1.6.2017  Pressemelding 1.6.2017
19.06.2017 kl. 10:00 Halsa rådhus Saksliste 19.06.2017 Møteprotokoll 19.06.2017
28.08.2017 kl. 10:00 Hemne kulturhus, KulØrn Saksliste 28.08.2017 Møteprotokoll 28.08.2017
28.09.2017 kl. 10:00 Snillfjord, Ven Saksliste 28.09.2017 Møteprotokoll 28.09.2017
23.10.2017 kl. 10:00 Halsa rådhus Saksliste 23.10.2017 Møteprotokoll 23.10.2017
27.11.2017 kl. 10:00 Hemne kulturhus, KulØrn Avlyst  
18.12.2017 kl. 10:30 Snillfjord, Ven Saksliste 18.12.17 Møteprotokoll 18.12.2017
23.01.2018
Kl. 8:30
Hemne kulturhus, KulØrn Saksliste 23.01.2018 Møteprotokoll 23.01.2018
22.02.2018
kl. 10:30
Stornaustet Saksliste 22.01.2018 Møteprotokoll 22.02.2018
23.03.2018
kl. 10:30
Snillfjord, Ven    
26.04.2018
kl. 10:30
Hemne kulturhus, KulØrn    
21.06.2018
kl. 10:30
Halsa rådhus