Fellesnemnd

Fellesnemnda har fått sin fullmakt fra kommunestyret. Den har ansvaret for forberedelse av, og beslutning om, struktur for prosjektorganisasjon som får ansvar for oppbygging av ny kommune, fram mot endelig vedtak og ny kommune er etablert.

Mandat:

Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen. Videre kan Fellesnemnda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Nemnda disponerer Engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker.