Ansattoversikt


Kommune

Ansatte i avdelingen Kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 95 407
907 22 096
Servicekontoret 71 55 96 00
Økonomiavdelingen 71 55 96 00
71 55 96 50
469 19 862
71 55 96 70
907 14 924
71 55 96 60
468 91 369
71 55 96 50
906 78 495 906 33 629
55 55 33 33
Skole Fritids Ordning 941 58 544
900 82 833
907 04 657 907 55 983
71 55 96 00
Kommunepsykolog 480 94 250
Konst. rådmann/Kommunalsjef 911 65 565
Fagleder Hjemmesykepleien 908 00 740
Vaktmester skole 917 21 841
Styrer Valsøyfjord barnehage 907 42 278
916 32 292
Lege 71 55 96 50
Sekretær 71 55 96 00
Brannsjef 473 79 430
Vaktmester 419 23 159
Voksenopplæring 418 53 417
Helsesøster 468 85 195
Folkehelsekoordinator 905 74 443
Leder kultur og næring 918 06 446
916 27 977
Vaktmester 915 43 767
Enhetsleder 415 11 938
Rådgiver økonomi 926 08 363
Kreftsykepleier 916 91 770
Fagarbeider 912 47 792
Jordbrukssjef 915 45 786
Næring og kultur 913 06 458
Flyktningekonsulent 951 75 785
Sekretær 71 55 96 00
Seniorrådgiver 958 67 670
Oppsynsmann veg, vann og avløp 920 12 244
arkivleder/sekretær 71 55 96 00
Konsulent lønn 904 03 146
Frivilligkoordinator 902 42 585
informasjonssjef 478 87 220
Styrer 907 19 103
Enhetsleder Pleie og Omsorg 976 60 283
Rådmann (for tiden sykmeldt) 938 55 035
Anita Ørsal Oterholm
Veileder boligsosialt program 948 54 644
Veileder 55 55 33 33
Veileder boligsosialt arbeid - Veileder NAV 948 54 644
Styrer Liabø barnehage 402 17 276
Ordfører 992 25 606
Ola E. Rognskog
Enhetsleder 480 35 311
Kjøkkensjef 941 78 925
Skogbrukssjef 952 35 408
Fagleder sykeheim 469 24 599
Inspektør 902 31 339
402 37 077
Fagkoordinator/Psykiatrisk sykepleier 941 30 165
Rektor 976 81 156
Jordmor 918 84 991

Har kontordag på helsestasjonen, mandager 0800 - 1500

avdelingsingeniør 906 62 988