Organisasjonskart

Kommunestyre Formannskap Driftsstyre Ordfører Administrativ ledelse Integrering / voksenopplæring Rådgiver personal Rådgiver personal - kultur Økonomiavdelingen Servicekontor - arkiv Bibliotek Frivilligsentral Tekniske tjenester NAV Skole - SFO Barnehage Helse - omsorg Liabø barnehage Halsanaustan barnehage Valsøyfjord barnehage Hjemmetjenesten Sykeheim Lege Helsestasjon Folkehelsekoordinator Psykiatrisk sykepleier