Organisasjonskart

KommunestyreFormannskapDriftsstyreOrdførerAdministrativ ledelseIntegrering / voksenopplæringRådgiver personalRådgiver personal - kulturØkonomiavdelingenServicekontor - arkivBibliotekFrivilligsentralTekniske tjenesterNAVSkole - SFOBarnehageHelse - omsorgLiabø barnehageHalsanaustan barnehageValsøyfjord barnehageHjemmetjenestenSykeheimLegeHelsestasjonFolkehelsekoordinatorPsykiatrisk sykepleier