Sommervikarer 2019 ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

Når sommeren kommer har Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS) behov for sommervikarer.

Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni – august (uke 23 – 35). 

HIPS er et døgnbemannet interkommunalt botilbud/overgangsbolig for personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. Mer informasjon om HIPS finnes på www.halsa.kommune.no/hips

Vi har behov for

  • Helsefagarbeider/sykepleier/vernepleier
  • Student/elev innenfor fagene: helsefag, sykepleie og vernepleie
  • Evt andre med relevant erfaring innen rus og psykiatri

Arbeidsoppgaver

  • Tett oppfølging av beboere med utfordringer innen rus og psykisk helse
  • Aktivisering av beboere

Kvalifikasjoner

  • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig
  • Du må være fylt 18 år
  • Være pålitelig
  • Like å jobbe med mennesker
  • Være fleksibel/ punktlig og ha god ordenssans

 

Ved tilsetning må godkjent politiattest fremskaffes før arbeidsforholdets start.
Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Søknad og CV sendes til goran.tamminen@halsa.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 24.3. 2019

Kontaktinformasjon

Gøran Tamminen
Daglig leder
E-post
Mobil 472 60 631