Ledige undervisningsstilling ved Halsa voksenopplæring, inntil 75 % engasjement fra oppstart av nytt skoleår

Halsa kommune vil ha ledig undervisningsstilling engasjement høsten 2018, min 50% maks 75% stilling, med mulighet for forlengelse fra januar 2019 og ut skoleåret.

Voksenopplæringen underviser i norsk for innvandrere og grunnskole for voksne og er lokalisert på Liabø, ikke langt fra Halsa barne- og ungdomsskole.

Arbeidsoppgaver:

 • God og tydelig klasseledelse
 • Ha elevens læring i fokus
 • Bidra til et godt samarbeid med kollegaer

Formelle krav:

 • Godkjent allmennlærerutdanning eller tilsvarende

Ønskede kvalifikasjoner i tillegg til formelle krav:

 • Kompetanse i grunnleggende lese- og skriveopplæring
 • Norsk som andrespråk
 • Beherske IKT godt
 • Erfaring fra undervisning av fremmedspråklige

Personlige egenskaper:

 • Stort engasjement for elever, positiv, fleksibel og samarbeidsorientert
 • Ansvarsfull og evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kommunalt avtaleverk

Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli vektlagt ved ansettelse. Det kan bli aktuelt med intervju.
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For nærmere opplysninger kontakt leder Integrering og voksenopplæring Hildur Hestnes.

Søknadsfrist: 5.5.2018

Søknad på stillingen må sendes elektronisk. Det er viktig at søknaden er så fullstendig som mulig.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Leder for integrering og voksenopplæring
E-post
Mobil 913 06 458