Kulturskolelærar i Visuelle Kunstfag

Kulturskolen - Klikk for stort bilde

Kulturskolen på Indre Nordmøre har ledig 30% fast stilling som lærar i visuelle kunstfag frå 01.04.18. Stillinga kan bli utvida dersom elevgrunnlaget tilseier det.

Søkar må ha relevant faglig- og pedagogisk utdanning. Søkarar med erfaring eller realkompetanse kan og bli vurdert i engasjementtilsetting.

Personlege egenskapar og fleksibilitet til å arbeide i eit komprimert arbeidsår er nødvendig. Gode formidlingsevner og bidrag til godt arbeidsmiljø og samarbeid blir vurdert høgt.


Undervisningsstader inneverande skoleår er Rindal og Surnadal. Men det kan og bli aktuelt å opprette grupper i Halsa kommune.

Søkjar må disponere bil.

Tilsetting etter gjeldande regelverk.

Søkarar må ha gode norskkunnskapar.
 

Nærare opplysingar om innhald i stillinga og skolen får du ved å kontakte:

Rektor Torbjørn Larsen, Kulturskolen på Indre Nordmøre, tlf: 41542117 eller kin@surnadal.kommune.no

Det vil bli intervju med aktuelle søkjarar.
 

Gyldig polititattest må framvisast før start i stillinga.
 

Skriftlig søknad skal sendast til:

Kulturskolen på Indre Nordmøre, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal

Eller pr e-post: kin@surnadal.kommune.no
 

Søknadsfrist: 16.februar 2018