Ledige stillinger

Halsa kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som blir utført av dyktige medarbeidere. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger.

Søknad på stilling

Velkommen som søker på ledige stillinger i Halsa kommune. Her vil du finne en oversikt over alle ledige stillinger du kan søke på.

Du må søke elektronisk. Om du trenger hjelp, ta kontakt med Servicekontoret.

 

Fra 1.9.2018 til 1.3.2019 er det ledig et 60 % vikariat som renholder ved Halsa barne- og ungdomsskole.

Det arbeides i et team bestående av 4 renholdere.

 

70 % stilling fast f.o.m 15.10.18

100 % vikariat f.o.m 15.10.18 t.o.m 31.08.19, med mulighet for forlengelse

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliteringstjeneste. I tillegg er det tett samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse.

Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. Helse- og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Innen helse og omsorg har vi ledig flere stillinger, i hovedsak helg. Stillingsstørrelse kan variere ut fra om en ønsker å jobbe annenhver eller tredje hver helg. Enkelte av helgestillingene består av 12- timers skift. Det er også behov for tilkallingsvikarer.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliterings-tjeneste. I tillegg er det godt samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse.

Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

  1. Helgestillinger (14%). Vikariat og faste stillinger
  2. Tilkallingsvakter

Stillingene er i tredelt turnus.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Marie Botten
E-post
Mobil 916 32 292

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland