Ledige stillinger

Halsa kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som blir utført av dyktige medarbeidere. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger.

Søknad på stilling

Velkommen som søker på ledige stillinger i Halsa kommune. Her vil du finne en oversikt over alle ledige stillinger du kan søke på.

Du må søke elektronisk. Om du trenger hjelp, ta kontakt med Servicekontoret.

 

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse tom 30.09.19, med mulighet for forlengelse.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliteringstjeneste. I tillegg er det tett samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse. Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 6 eller 12 uker om gangen. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Fra 15.8.2018 er det ledig 200 % fast stilling som barnehagelærer/ pedagogisk leder i barnehagene i Halsa kommune. Arbeidssted barnehageåret 2018 – 2019 vil være Liabø barnehage.

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

 • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

 • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

 

Halsa kommune har 3 barnehager. Enhetsleder for barnehagene er nærmeste leder.

Våre barnehager er:

 • Liabø barnehage som er en 2-avdelings barnehage med ca. 35 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Valsøyfjord barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år
 • Halsanaustan barnehage som er en 1-avdelings barnehage med ca. 18 plasser i alderen 0 – 5 år

 

Halsa kommune vil ha ledig undervisningsstilling engasjement høsten 2018, min 50% maks 75% stilling, med mulighet for forlengelse fra januar 2019 og ut skoleåret.

Voksenopplæringen underviser i norsk for innvandrere og grunnskole for voksne og er lokalisert på Liabø, ikke langt fra Halsa barne- og ungdomsskole.

 1. Helgestillinger (14%). Vikariat og faste stillinger
 2. Tilkallingsvakter

Stillingene er i tredelt turnus.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Marie Botten
E-post
Mobil 916 32 292

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

Postadresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland