Ledige stillinger

Halsa kommune er en stor arbeidsplass med et mangfold av oppgaver og tjenester som blir utført av dyktige medarbeidere. Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver og gode pensjonsordninger.

Søknad på stilling

Velkommen som søker på ledige stillinger i Halsa kommune. Her vil du finne en oversikt over alle ledige stillinger du kan søke på.

Du må søke elektronisk. Om du trenger hjelp, ta kontakt med Servicekontoret.

 

Det lyses ut på generelt grunnlag undervisningsstillinger for skoleåret 2019/2020.

Halsa barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med om lag 180 elever. Skolen ligger på Liabøen, og er en ny skole der alle grunnskoleelevene i kommunen er samlet. Skolen har et flott uteområde og ligger vegg i vegg med Halsahallen.

Skolens visjon er: Kunnskap og samhold.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet og somatisk enhet, hjemmetjeneste, og habiliteringstjeneste. I tillegg er det tett samarbeid med legekontor, helsestasjon og psykisk helse. Sykehjemmet ligger plassert på Liabø, midt i kommunen i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base. Sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem.

Kommunen har organisert sin kommunale øyeblikkelige seng ved sykehjemmet.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger hvor det blir planlagt turnus for 12 uker om gangen. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Halsa kommune har behov for ferievikarer innen helse og omsorg for ukene 26 – 33. Vi trenger sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere, studenter, assistenter, kokk/kjøkkenassistenter og renholdsassistenter.

Helse og omsorg i Halsa består av sykehjem med skjermet- og somatisk enhet, hjemmetjeneste og habiliteringstjeneste. I tillegg er det samarbeid med legekontor, helsestasjon, fysioterapeut og psykisk helse. Sykehjemmet er nå sertifisert som Livsgledehjem og ligger på kommunesentret på Liabø, i nær tilknytning til andre kommunale tjenester. Sykehjemmet er sammenbygd med Liatun omsorgsboliger, hvor hjemmetjenesten har sin base.

Sykehjemmet har eget institusjonskjøkken som tilbereder måltider til beboere på sykehjemmet, og til beboere ute på bygda.

Helse og omsorg har felles tredelt turnus, og har fleksible arbeidstidsordninger. Helse og omsorg benytter fagprogrammet Gerica.

Vi søker etter dyktige og engasjerte personer som har lyst til å jobbe på Halsa barne- og ungdomsskole. Vi søker deg som har mulighet til å stille på kort varsel, og som er interessert i oppdrag av ulik varighet. Vi har behov for personer som kan ta vikaroppdrag både for undervisningspersonell og for barne- og ungdomsarbeidere.

Halsa barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole med om lag 180 elever. Skolen ligger på Liabøen, og er en ny skole der alle grunnskoleelevene i kommunen er samlet. Skolen har et flott uteområde og ligger vegg i vegg med Halsahallen.

Skolens visjon er: Kunnskap og samhold

  1. Helgestillinger (14%). Vikariat og faste stillinger
  2. Tilkallingsvakter

Stillingene er i tredelt turnus.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Marie Botten
E-post
Mobil 916 32 292

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland