Personal

Personal yter hoveddelen av sine tjenester internt i Halsa kommune

Vår aktivitet utad kommer oftest til uttrykk i stillingsannonser og i rekrutteringssammenheng.
 

Ansettelser/rekruttering

Personal er involvert i rekruttering av nye medarbeidere fra annonsering, intervju og fram til en formell ansettelse.
 

Kompetanse

Tjenestekvalitet og rasjonell bruk av personalressursene utvikles og forbedres gjennom systematisk og bevisst satsing på ansettes kompetanse.

Personal har ansvar for at det utvikles plan for aktivitet og tiltak innen opplæring, utvikling og for oppfølging av kompetanseplaner.

 

Kontaktinformasjon

Marie Botten
E-post
Mobil 916 32 292

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland