Personal

Personal yter hoveddelen av sine tjenester internt i Halsa kommune, så vel enhetsledere som arbeidstakere.

Vår aktivitet utad kommer oftest til uttrykk i stillingsannonser og i rekrutteringssammenheng.
 

Ansettelser/rekruttering

Personal er involvert i rekruttering av ny arbeidskraft fra annonsering, via intervju fram til formell ansettelse.
 

Kompetanse

Tjenestekvalitet og rasjonell bruk av personalressursene utvikles og forbedres gjennom systematisk og bevisst satsing på ansettes kompetanse.

Personal har ansvar for at det utvikles plan for aktivitet og tiltak innen opplæring, utvikling og for oppfølging av planen.