Økonomi og IKT

Enhetens hovedoppgave er å bistå de andre enhetene i kommunen innenfor regnskap, IKT og lønn. Vi er tillagt ansvar for å utarbeide budsjett/økonomiplan og det praktiske i forbindelse med budsjettkontroll gjennom året.

Vi har sekretariatsfunksjon for eiendomsskatteutvalget og ansvar for alt rundt eiendomsskatt.

Tjenester:

  • Eiendomsskatt
  • Utsending av gebyr for kommunale tjenester (barnehage, SFO, hjemmetjenester, kommunale avgifter m.m.). 
  • Innkreving av kommunale krav

Fra 1.1.2011 ble skatteoppkreverfunksjonen overført til Nordmøre kemnerkontor

Kontaktinformasjon

Asgeir Henden
Rådgiver økonomi
E-post
Mobil 926 08 363
Ellinor Lervik
Konsulent lønn
E-post
Mobil 904 03 146
Nils Halse
E-post
Mobil 916 27 977

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland