Økonomi og IKT

Enhetens hovedoppgave er å bistå de andre enhetene i kommunen innenfor regnskap, IKT og lønn. Vi er tillagt ansvar for å utarbeide budsjett/økonomiplan og det praktiske i forbindelse med budsjettkontroll gjennom året.

Vi har sekretariatsfunksjon for eiendomsskatteutvalget og ansvar for alt rundt eiendomsskatt.

Tjenester:

  • Eiendomsskatt
  • Utsending av gebyr for kommunale tjenester (barnehage, SFO, hjemmetjenester, kommunale avgifter m.m.). 
  • Innkreving av kommunale krav

Fra 1.1.2011 ble skatteoppkreverfunksjonen overført til Nordmøre kemnerkontor