Helse og omsorg

Pleie og omsorgstjenesten ledes av Gunhild Engeset Megård

Ansvarsområde

- Halsa sykehjem
- Hjemmetjenester
- Legetjeneste
- Helsestasjon
- Skolehelsetjenesten
- fysioterapi
- kommunepsykiatri
- tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming
- dagtilbud til brukere med spesielle hjelpetilbud