Flyktningetjenesten

Hva får du?

Flyktningetjenesten bistår flyktninger med integrering i kommunen. Det gjør vi gjennom å gi bistand ved bosetting, etablering og tiltak i introduksjonsprogrammet.

Kan du få tilbudet?

Kommunen bosetter personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse.


Pris på tjenesten

Tjenesten er gratis. 


Rettigheter og plikter

Kommunen bosetter personer etter avtale med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

 

 

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Næring og kultur
E-post
Mobil 913 06 458
Helga Hjorthol Grønset
Flyktningekonsulent
E-post
Mobil 951 75 785