Drift og næring

Enhet for drift- og næring er politisk organisert under driftsstyret.
Administrativt ledes enheten av enhetsleder Rolf Sandvik.
 

 

Ansvarsområder
Ansvarsområder
Område Ansvarlig
Byggesaksbehandling Rolf Sandvik
Kommunal oppmåling Robert Sørli
Kommunal vannforsyning Lars Wiik
Kommunalt avløpsanlegg Lars Wiik
Miljøvern Lars Wiik
Kommunale veger Lars Wiik
Renovasjonstjenester Lars Wiik
Brannvesen/brannsjef Kåre Dønheim
Vaktmestertjenester Rolf Sandvik
Vedlikehold av kommunale bygg Rolf Sandvik
Kart/ajourhold av kart Robert Sørli
Jordbruk Ingebrigt R. Henden
Skogbruk Erlend Snøfugl
Vilt/innlandsfisk Erlend Snøfugl
Deling av eiendom Erlend Snøfugl
Ajourhold av matrikkel Åse Bergset
Plansaker Åse Bergset
 

Kontaktpersoner teknisk drift