Administrativ ledelse

Kommunen ledes av rådmann Anita Ørsal Oterholm

 

Videre består ledelsen av kommunalsjef Odd Eirik Hyldbakk (rådmannens stedfortreder), informasjonssjef Bente Normann Løvik og økonomisjef Knut Tjørstad jr.

 

 

Rådmanns ansvarsområde:

Rådmannen er øverste leder for administrasjonen i Halsa kommune. Rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har rådmannen følgende ansvarsområde:
* samarbeid med ordfører og politisk ledelse
* iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
* utvikling av Halsa som lokalsamfunn
* overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
* beredskap
* kommunestatistikk
* brukerundersøkelser
* utredninger og saksbehandling