Administrativ ledelse

Kommunen ledes av rådmann Anita Ørsal Oterholm

Videre består ledelsen av kommunalsjef John Ole Aspli (rådmannens stedfortreder), seniorrådgiver Odd Eirik Hyldbakk og informasjonssjef Bente Normann Løvik 

 

 

Rådmanns ansvarsområde

Rådmannen er øverste leder for administrasjonen i Halsa kommune. Rådmannen skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og politiske vedtak.

Sammenfattet har rådmannen følgende ansvarsområde

  • samarbeid med ordfører og politisk ledelse
  • iverksetting av politiske vedtak og tilbakemelding om resultater
  • utvikling av Halsa som lokalsamfunn
  • overordnet strategisk ledelse av kommunens administrasjon
  • beredskap
  • kommunestatistikk
  • brukerundersøkelser
  • utredninger og saksbehandling

Kontaktinformasjon

Anita Ørsal Oterholm
Rådmann (for tiden sykmeldt)
E-post
Mobil 938 55 035
John Ole Aspli
Konst. rådmann/Kommunalsjef
E-post
Mobil 911 65 565
Odd Eirik Hyldbakk
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 958 67 670
Bente Normann Løvik
informasjonssjef
E-post
Mobil 478 87 220

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland