Informasjon om Valsøyfjord vassverk

Valsøyfjord Vassverk med Langvatnet som kilde forsyner store deler av gamle Valsøyfjord kommune.  

Vannet behandles med partikkelsiling og desinfeksjon med ultrafiolett lys i to trinn.  For justering av pH tilsettes vannet vannglass.

Vannforsyningen sikres med et større høydebasseng på Halsan, sør for Hjeldnes og ett på Otnes.  I tillegg et mindre på Henna og ved Utsikten hyttesenter.

 

I Fjærlia forsynes abonnentene fra et grunnvannsanlegg.  Vannet pumpes til et utjevningsbasseng.

 

 

Klikk for stort bilde