Halsabygda Vassverk SA

Halsabygda Vassverk SA forsyner vann vest for Klettelva

Halsabygda Vassverk SA er et samvirkeforetak som eies av abonnentene selv.  Vassverket forsyner store deler av kommunen vest for Klettelva.  Bjønnavatnet er kilde, med fullrensing i vannbehandlingsanlegg ved Kaldbergsvatnet med Moldeprosessen.

Halsa kommune og Halsabygda Vassverk samarbeider bl.a. om vaktberedskap

 

Nærmere informasjon om vassverket på egne hjemmesider