Ledningskart / påvisning

I Norge finnes det titalls millioner kilometer med kabel. En stor del av disse befinner seg i bakken – på kryss og tvers, noen dypt og andre like under overflaten. Vårt moderne samfunn er helt avhengig av dette ledningsnettet. 

Ved graving er det tiltakshavers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser fra grunneier og melde fra til gravemeldingstjenesten. Det er entreprenørs ansvar og sørge for å sjekke at det er innhentet nødvendige tillatelser før graving starter.

 

Halsabygda Vassverk og Halsa kommune samarbeider med Geomatikk om gravemeldinger

Alle gravemeldinger som sendes Geomatikk, videresendes til Halsa kommune som også kontrollerer denne mot våre ledningskart.

Ledningskartene er av varierende kvalitet, relativt nøyaktige på hovedledninger, men stort sett unøyaktig på stikkledninger.

 

Link til Geomatikk gravemeldingen