Veglys

Halsa kommune har vedlikeholdsansvar for gatelys langs kommunale veger, gang- og sykkelveger og på veger vi drifter for Statens vegvesen.

Svorka Energi AS utfører vedlikeholdet på vegne av Halsa kommune.

Meld fra om mørke gatelys

Henvendelser om feil og problemer på kommunale gatelys kan meldes til oss via Meld fra om feil og mangler tilknyttet kommunale veger og plasser.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland