Søk om gravetillatelse

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du ønsker å grave på kommunal grunn.

Søknad om graving og sanitærmelding digitaliseres og gravemeldingstjenesten i Geomatikk gir informasjon om ledningsnettene.

Er du privatperson:
Telefon: 09146 / e-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no

Er du entreprenør:
Kundeportal på www.gravemelding.no