Søk om arbeidstilatelse

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du skal utføre arbeid på kommunal grunn.

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.