Skatt og arbeidsgiveravgift

Alle henvendelser vedrørende skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift rettes til Nordmøre Kemnerkontor

Nordmøre Kemnerkontor jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kemnerkontoret utfører også arbeidsgiverkontrollen for et utvalg kommuner gjennom et interkommunalt samarbeid.

Nordmøre Kemnerkontor utfører skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Averøy, Halsa, Gjemnes og Kristiansund, og skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.


Kemnerkontoret sine hovedoppgaver er:

  • Regnskapsføring, og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Kontroll av arbeidsgiverere

Kemner ved Nordmøre Kemnerkontor er Nils Birger Sagvik
 

Epost:

kemneren@kristiansund.kommune.no

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

Telefontid
Mandag - fredag:
0800-1600
Sommer*: 0800-1500

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Storgata 13C
6509 Kristiansund

E-post: kemneren@kristiansund.kommune.no