Skatt og arbeidsgiveravgift

Alle henvendelser vedrørende skatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift rettes til Halsa og Hemne kemnerkontor

Skatteoppkreveren i Halsa har fra 5. november 2019 gått ut av samordningen med Nordmøre kemnerkontor og inn i ny samordning med Kemneren i Hemne. 

Nytt navn på kontoret er Halsa og Hemne kemnerkontor.


Henvendelser rettes til: 

Halsa og Hemne kemnerkontor
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

e-postadresse: kemneren@hemne.kommune.no

Telefonnummer: 72 46 00 00

Besøksadresse: 
Hemne kommune - fellestjenester
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra