Vann-, avløp- og slamgebyr

Vann- og avløpsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandlings av budsjett. Ordningen drives etter selvkost. Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

Gebyr vann- og avløp
Kategori NETTO MVA SUM
Vann bolig 76 - 150 m2 4837 1209 6046
Vann fritidshus 3628 907 4535
Avløp: (kloakk)
Kloakk bolig 76 - 150 m2 3972 993 4965
Kloakk Fritidshus 2981 745 3726
Slamtømming bolig:
Kummer inntil 4 m3 319 80 399
pr. m3 over 4 m3 126 32 158
Slamtømming fritidshus:
Kummer inntil 4 m3 160 40 200
pr. m3 over 4 m3 64 16 80

Tømming av slamavskillere utenom de kunngjorte regelmessige tømmingene, eller ved hyppigere tømming enn det forskriften har fastsatt skal det betales slik:
Kummer inntil 4m3: kroner 1970 eks. mva pr. gang.
Kummer over 4m3: kroner 490 eks. mva pr. m3 for volum over 4m3.
Kostnander for ekstratømming kommer i tillegg til ordinært årsgebyr.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland