Vann-, avløp- og slamgebyr

Vann- og avløpsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandlings av budsjett.  Ordningen drives etter selvkost.  Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

Kategori NETTO MVA SUM
Vann bolig 76 - 150 m2 4647,- 1162,- 5809,-
Vann fritidshus 3485,- 871,- 4356,-
Avløp: (kloakk)
Kloakk bolig 76 - 150 m2 3917,- 979,- 4896,-
Kloakk Fritidshus 2940,- 735,- 3675,-
Slamtømming bolig:
Kummer inntil 4 m3 709,- 177,- 886,-
pr. m3 over 4 m3 280,- 70,- 350,-
Slamtømming fritidshus:
Kummer inntil 4 m3 355,- 89,- 444,-
pr. m3 over 4 m3 141,- 35,- 176,-

Tømming av slamavskillere utenom de kunngjorte regelmessige tømmingene, eller ved hyppigere tømming enn det forskriften har fastsatt skal det betales slik:
Kummer inntil 4m3: kr. 2.190,- eks. mva pr. gang.
Kummer over 4m3: kr. 545,- eks. mva pr. m3 for volum over 4m3.
Kostnander for ekstratømming kommer i tillegg til ordinært årsgebyr.

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland