Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett.  Ordningen drives etter selvkost.  Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

Renovasjonsgebyret for 2019

Kategori NETTO MVA SUM
Helårsbolig (140 l dunk) 2735 684 3419
Helårsbolig (240 l dunk) 4757 1189 5946
Helårsbruk (360 l dunk) 7028 1757 8785
Helårsbruk (600 l dunk) 11711 2928 14639
Helårsbolig m/kompostering 2001 500 2501
Helårsbolig m/nabosamarbeid 2464 616 3080
Fritidshus m/dunk 1613 403 2016
Fritidshus m/fellesdunk 805 201 1006

 

 

Priser levering på Gjenvinningsstasjonen

 

Levering på Gjenvinningsstasjonen er gratis for private husholdninger (bolig og hytte).    

For andre, gjelder prisene i tabellen under:

kategori NETTO MVA SUM
Stasjonvogn/liten henger 175,- 44,- 219,-
Varebil/stor henger 437,- 109,- 546,-
Mengder utover dette 290,- 73,- 363,-
Eternitt (pr.kilo) 1,80 0,45 2,25

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland