Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett.  Ordningen drives etter selvkost.  Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

Renovasjonsgebyret for 2019

Renovasjonsgebyr
Kategori NETTO MVA SUM
Helårsbolig (140 l dunk) 2735 684 3419
Helårsbolig (240 l dunk) 4757 1189 5946
Helårsbruk (360 l dunk) 7028 1757 8785
Helårsbruk (600 l dunk) 11711 2928 14639
Helårsbolig m/kompostering 2001 500 2501
Helårsbolig m/nabosamarbeid 2464 616 3080
Fritidshus m/dunk 1613 403 2016
Fritidshus m/fellesdunk 805 201 1006

 

 

Priser levering på Gjenvinningsstasjonen

 

Levering på Gjenvinningsstasjonen er gratis for private husholdninger (bolig og hytte).    

For andre, gjelder prisene i tabellen under:

Levering på Gjenvinningsstasjon bedrift
kategori NETTO MVA SUM
Stasjonvogn/liten henger 175,- 44,- 219,-
Varebil/stor henger 437,- 109,- 546,-
Mengder utover dette 290,- 73,- 363,-
Eternitt (pr.kilo) 1,80 0,45 2,25

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Lars Wiik
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 906 62 988

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland