Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyret fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av budsjett.  Ordningen drives etter selvkost.  Det vil si at kommunen tar betalt for det ordningen faktisk koster.

Renovasjonsgebyret for 2017, K-sak.63/16

Renovasjonsgebyr 2017
Kategori NETTO MVA SUM
Helårsbolig (140 l dunk) 3022,- 755,- 3777,-
Helårsbolig (240 l dunk) 5256,- 1314,- 6570,-
Helårsbruk (360 l dunk) 7765,- 1941,- 9706,-
Helårsbruk (600 l dunk) 12941,- 3235,- 16176,-
Helårsbolig m/kompostering 2211,- 553,- 2764,-
Helårsbolig m/nabosamarbeid 2723,- 680,- 3403,-
Fritidshus m/dunk 1782,- 445,- 2227,-
Fritidshus m/fellesdunk 890,- 222,- 1112,-

 

 

Priser levering på Miljøstasjonen

 

Levering på miljøstasjon
kategori NETTO MVA SUM
Mengde som tas med i bagasjerom på personbil 0,-
Stasjonvogn/liten henger 175,- 44,- 219,-
Varebil/stor henger 437,- 109,- 546,-
Mengder utover dette 290,- 73,- 363,-
Eternitt (pr.kilo) 1,80 0,45 2,25