Gebyr plansaker og byggesaker

 

Urimelig gebyr

Dersom det i en sak etter dette regulativ fremkommer et gebyr som er urimelig sett i forhold til saker av tilsvarende arbeidsomfang kan det etter skjønn fastsettes et mer passende gebyr. 

Beregning av gebyr etter areal

Ved beregning av areal skal det benyttes største verdi av BRA (bruksareal) og BYA (bebygd areal) etter NS3940, jfr NBI-blad A321.005)

Fakturering

Gebyrene for byggesaker faktureres etterskuddsvis og eventuel manglende betaling følges opp inkassolovens bestemmelser.

I plansaker faktureres gebyret samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt fram eller før vedtak om offentlig ettersyn faktureres gebyret når saken avsluttes.

Lovhjemmel

Plan og bygningsloven §33-1

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Servicekontoret
E-post
Telefon 71 55 96 00
Rolf Sandvik
Enhetsleder
E-post
Mobil 480 35 311

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland