Kommunal inkasso

Hvis du ikke betaler faktura innen forfallsdatoen, blir kravet sendt til EIK inkasso for videre til innfordring.

EIK inkasso krever inn alle ubetalte fakturaer for Halsa kommune.  Går kravet til inkasso, må du betale inkassosalær og forsinkelsesrenter i tillegg til hovedkravet. Går kravet videre til rettslig inndrivelse, kan ytterligere kostnader påløpe.

Vi krever inn ubetalte krav for

 • Kommunale barnehager
 • Skolefritidsordningen(SFO)
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Legevakten
 • Pleie og omsorgstjenesten/egenandeler hjemmetjenesten
 • Kulturskolen
 • Leie av kommunale lokaler(kultur)
 • Idrett(leie av hall/baner, årskort badeland)
 • Krav om erstatning for ikke tilbakelevert materiale ved biblioteket
 • Opphold på sykehjem
 • Husleie
 • Tekniske tjenester
 • Plan og byggesaksgebyr
 • Tvangsmulkter gitt av kommunen
 • Andre fakturakrav fra kommunen

Slik betaler du inkassokrav

Du mottar et varsel/inkassovarsel eller en betalingsoppfordring fra Halsa kommune.

Har du ikke giroen tilgjengelig, kan du betale slik:

 • Betal til kontonummer: 4090.06.00005
 • Skriv kundenummer og saksnummer i meldingsfeltet

Hvis du ikke kan betale innen betalingsfristen

Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere en nedbetalingsavtale eller utsettelse av betaling.

Hvis du ikke betaler

Dersom du ikke betaler frivillig, vil vi starte tvangsinnfordring. Mener du kravet er feil (du bestrider kravet), må du sende en skriftlig klage til oss innen fristen på betalingsoppfordringen. Hvis klagen ikke blir tatt til følge, sender vi saken til behandling i forliksrådet, for å få avgjort om kravet er riktig.

Hvis du ikke har sendt oss en skriftlig klage innen fristen, eller vi har fått medhold i forliksrådet, sender vi en begjæring om utlegg til Namsmannen hvis vi tror vi kan få dekket kravet.

Dette kan for eksempel medføre:

 • Utleggstrekk i lønn/trygd
 • Pant i bil
 • Pant i bolig

Klage

Har du mottatt en betalingsoppfordring fra Halsa kommune som du er uenig i, må du sende en skriftlig klage innen fristen som er oppgitt i brevet.

 

Klagen sendes til:

Halsa kommune

Økonomiavdelingen

Rådhuset

6683 Vågland

 

Du kan også sende epost til saksbehandleren som står oppgitt på betalingsoppfordringen.