Klage på eiendomsskatten

Informasjon om hvordan du klager på utskrevet eiendomsskatt

Innen 1.mars hvert år blir det sendt ut eiendomsskatteseddel til alle eiendommer som betaler eiendomsskatt. Denne viser hvordan eiendomsskatten er beregnet.

Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Frist for å klage er innen 6 uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten.

Klagefristen er 10. april. 

Du må betale selv om du klager.

Tilsendt faktura må betales selv om du klager. Får du medhold refunderes overskytende beløp.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil sakkyndig ankenemnd se på saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd går klagen til sakkyndig ankenemnd.

Før behandling i sakkyndig ankenemnd vurderes behovet for befaring av eiendommen.

 

Skriftlig klage sendes til:

Halsa kommune
Eiendomsskattekontoret
Rådhuset
6683 VÅGLAND

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland