Fritak

Hvilke eiendomstyper er fritatt for eiendomsskatt, og hvordan søke om fritak

I eiendomskattesammenheng opereres det med de som har automatisk fritak etter Eiendomsskattelovens § 5, og de som kan få fritak etter Eiendomsskattelovens § 7 a og b.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a og b rettes til Eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir deretter oversendt Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. Søknad om fritak behandles hvert år. Dette innebærer at de som søker fritak for eiendomsskatt etter denne bestemmelsen må søke særskilt om fritak hvert år.

 

Skriftlig søknad sendes til:

Halsa kommune
Eiendomsskattekontoret
Rådhuset
6683 VÅGLAND

 

 Lov om eiendomsskatt

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland