Eiendomsskatteliste og fritaksliste

Her finner du eiendomsskattelisten og fritakslisten for 2019

 

 
 

Papirutgaver av eiendomsskattelisten og fritakslisten for eiendomsskatt er tilgjengelig for gjennomsyn  i fire uker etter kunngjøring. Listene finner du på Servicekontoret på Rådhuset.

 

 

Informasjonsbrosjyre nr 1 om innføring av eiendomsskatt i Halsa kommune (PDF, 768 kB)

Informasjonsbrosjyre nr 2 om innføring av eiendomsskatt i Halsa kommune (PDF, 241 kB)

Eiendomsskattevedtekter (PDF, 86 kB)

 

 

Eiendomsskatteloven

 

Kontaktinformasjon

Halsa kommune
Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 71 55 96 00

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland