Betaling av eiendomsskatt

Slik betaler du, forfallsdatoer, betalingsvansker.

Eiendomsskatten  faktureres sammen med de øvrige kommunale avgifter i 3 terminer. Det vil si at du får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Faktura sendes normalt ut i midten av mars, juni og oktober og minst 3 uker før forfallsdato. Eiendomsskatten skal betales ved forfall selv om det er sendt inn klage.

*Fakturamottaker kan benytte betalingsinformasjonen på tilsendt faktura til å opprette avtalegiro og/eller eFaktura.

*Er beregnet eiendomsskatt mindre enn 50 kroner, kreves den ikke inn, og det blir heller ikke sendt faktura.

*Hvis en eiendom eies av flere, eller det skjer et eierskifte, må eierne bli enige seg imellom om hvordan de fordeler eiendomsskatten.

Betalingsvansker

Hvis du ikke betaler eiendomsskatten i tide, må du betale forsinkelsesrenter. Økonomiavdelingen har plikt til å kreve inn eiendomsskatten. Kravet er sikret med lovfestet pant i eiendommen etter Eiendomsskatteloven. Det betyr at eiendommen i verste fall kan bli tvangssolgt hvis du ikke betaler.

Hvis du har betalingsvansker, må du ta kontakt med økonomiavdelingen før forfall.