Må jeg søke?

Aller først må du finne ut om arbeidet du ønsker å utføre krever at du søker om tillatelse. Er du i tvil, bør du kontakte oss på kommunehuset.


For å sjekke om tiltaket du planlegger er unntatt søknadsplikt kan du bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser.

Direktoratet har også en veileder som omhandler grad av utnytting, den heter Hvor stort kan du kan bygge? 

På lovdata kan du finne arbeider som ikke krever søknad om tillatelse

Arbeid som ikke krever tillatelse

Legg merke til at arbeider som er unntatt fra søknad må være i samsvar med plan- og bygningsloven og bestemmelser gitt i medhold av den, bla. arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan). Informasjon om gjeldende regelverk får du av oss på kommunehuset.
Når du har oppført et tiltak som ikke krever tillatelse skal du informere kommunen om tiltakets plassering og størrelse, slik at kart- og matrikkeldata blir oppdatert. Skjema for melding finner du her

Arbeid som krever tillatelse

Hvis du må søke finner du mer informasjon hos byggsøk. Der kan du også levere søknaden elektronisk.

Hvis du vil levere på papir kan du kan laste ned og skrive ut byggesaksblanketter. Fyll de ut og send inn til kommunen. Adressen står på høyre side.

Situasjonskart og reguleringsplan/bestemmelser

Det kreves situasjonskart i de fleste saker, og inneholder bl.a. naboliste. Planer og kart finner du på kartsidene våre. Eller du kan kontakte oss på kommunehuset og få det der.