Hva koster det (gebyr) ?

Behandling av byggesakser krever gebyr, se link nedenfor for komplett oversikt.