Bestille kart/situasjonskart og naboliste

Velkommen til Halsa kommunes sider for å bestille kart.

Her kan du bestille kart og eiendomsinformasjon fra Halsa kommune.


Etter forskrift om utlevering skal utlevering av nabolister kun skje til personer som har et formål i samsvar med matrikkellovens § 30. Det kreves følgende:

  • Den som bestiller en naboliste må fortelle kommunen hva nabolisten skal benyttes til.
  • Nabolisten sendes kun til tinglyst eier eller firma med legitimert behov.
  • Dersom kommunen kan verifisere at e-postadresse og tinglyst eier er den samme, vil nabolisten bli sendt som e-post. I motsatt tilfelle vil brev bli sendt til tinglyst eier av eiendommen.

    Følgende kart kan bestilles:
  • Plott av grunnkart, ortofoto, oversiktskart eller reguleringskart med bestemmelser
  • Digitale kartdata og digitale ortofoto
  • Eiendomsmeglerpakker med kart og naboliste
  • Situasjonskart og naboliste

 

Kontakt oss på post@halsa.kommune.no, Telefon 71 55 96 00 (åpningstider sentralbordet: kl.09.00 - kl.15.00) eller møt opp på servicekontoret på rådhuset.

Mange av våre kunder kjøper data enten til bruk for eiendomsomsetning eller for å sende inn et byggesøknad. 
Megleropplysninger, situasjonskart og nabolister kan bestilles via INFOLAND

Skjemaet under kan også benyttes for å bestille kart, nabolister m.m.

Felt merket med * må fylles ut