Videokontroll av skorstein

Halsa brannvesen kan tilby videokontroll av skorstein

 

Er du usikker på om det er noe feil med skorsteinen din, eller har du kjøpt deg ny bolig? Da er det kanskje på tide å ta en utvidet sjekk.

Halsa brannvesen anbefaler en videokontroll for å undersøke den innvendige tilstanden på skorsteinen.

Kontrollen utføres ved at et kamera blir senket ned og filmer hele skorsteinsløpet. Etter videokontrollen blir det utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden. Hvis den viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette også bli beskrevet. Rapporten sendes oppdragsgiver og gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Noe av det som har blitt oppdaget i forbindelse med videokontroll er:

  • Krater, skade på skorstein
  • Sprekker, riss i skorsteinen
  • Feilmontering av skorsteinselementene
  • Feil/ manglende røykrørsinnføring (Innmuringstuss )
  • Mangelfulle tettinger fra tidligere røykrør/ildsteder
  • Røykrør som går for langt inn i pipen, eller for kort.
  • Ødelagte sot /feieluker.
  • Vi kan også oppdage ledninger, kvister, reir, mm.

Halsa brannvesen foretar slike tjenester på bestilling. Ta kontakt med brannsjef Kåre Dønheim, kontaktinformasjon finner øverst til høyre på denne siden

Kontaktinformasjon

Kåre Dønheim
Brannsjef
E-post
Mobil 473 79 430