Boligtilsyn

Tidligere kom vi på boligtilsyn minst hvert fjerde år. Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under et slikt besøk sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Minst fem virkedager før besøket får du et varsel per sms eller varsellapp som forteller deg når vi kommer. 

Ved boligtilsyn

 • Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen.
 • Dette sjekker vi:
 • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
 • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
 • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen
 • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.
 • Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.
 • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.
 • Etter gjennomført boligtilsyn og feiing
 • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.
 • Bruk skjemaet som ligger her til å gi din tilbakemelding.

   

 • Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Kontaktinformasjon

Kåre Dønheim
Brannsjef
E-post
Mobil 473 79 430