Bruk av fyrverkeri

10 gode råd for sikker bruk 

1. Forbered fyrverkeri-avbrenningen mens det fortsatt er lyst

2. Les bruksanvisningen nøye

3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet

4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte

5. Ved tenning av lunten, bruk tennstav

6. Bruk alltid vernebriller

7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri

8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk

9. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna

10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen