Språkopplæring

Halsa voksenopplæring tilbyr norskopplæring på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger. Innvandrere som har fått opphold etter 1. september 2005 kan ha plikt til å delta på kurs eller vise norskferdigheter for å få permanent bosetting.
 

Norskopplæring for voksne innvandrere

Halsa kommune kan gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere som har rett til slik opplæring.

  • Voksne innvandrere med rett til norskopplæring og kurs i norsk samfunnskunnskap
  • Voksne med rett til spesielt tilrettelagt voksenopplæring i forhold til grunnleggende ferdigheter
  • Voksne som søker grunnskoleopplæring


Hvem omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap? (PDF, 190 kB)

Søknadsskjema norsk og samfunnskunnskap (PDF, 189 kB)

Registreringsskjema for norskopplæring for fremmedspråklige voksne uten rett til gratis opplæring
 


Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til slik opplæring vil få et særlig tilrettelagt tilbud mest mulig i tråd med tilrådingen fra sakkyndige instanser.


Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne med mangelfull grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud om slik opplæring. Siden det er svært få som søker om slik opplæring, er det aktuelt for kommunen å samarbeide med nabokommunene om dette. Undervisningen kan derfor bli lagt til en annen kommune.

Søknadsskjema grunnskoleopplæring for voksne

Mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne (PDF, 171 kB)


IMDI - integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Utdanning.no
vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Hvem har rett til norsk og samfunnskunnskap?
Gratis norskopplæring på nett