Norskopplæring

Kommunen skal tilrettelegge og tilby opplæring til dem som omfattes av regelverket, det gjelder også for personer som bor midlertidig på asylmottak. Kommunen skal ha et tilbud både til dem som skal ha opplæringen gratis, og til dem som skal betale selv.

Rettigheter og plikter

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder fra du har søkt om opplæring. Hvis du har fått asyl, skal kommunen tilby opplæring innen tre måneder etter at du flytta til kommunen. Du skal få tilpassa opplæring gjennom en individuell opplæringsplan.

For de med rett og plikt til norskopplæring gå inn her 

For asylsøkere gå inn her

For arbeidsinnvandrere gå inn her

Når arrangeres prøvene

Informasjon om prøver og frister finner du her.

Priser

Norsk og samfunnsfag:

For personer uten rett, koster undervisning på dagtid kr 50,- per undervisningstime.

Betaling prøver:

Flyktninger med rett og plikt til norsk- og samfunnsfagopplæring, har krav på én prøve fra hvert område uten kostnad. Det gjelder ikke statsborgerprøven.

Norsk muntlig                                                            700,-

Norsk skriftlig (inkl lytte, lese og skriveferdigheter)   700,-

Delprøver                                                                  300,-

Samfunnskunnskapsprøve                                       500,-

Statsborgerprøve (gjelder alle)                                 700,-

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Næring og kultur
E-post
Mobil 913 06 458

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland