Grunnskoleopplæring

Voksne som mangler grunnskoleopplæring eller har for svake grunnleggende ferdigheter til at de kan klare seg i utdanningssystemet eller i arbeidslivet, har rett på grunnskoleopplæring (opplæringsloven §4-1A). Det er kommunene som er ansvarlig for opplæringen, og den skal være tilpasset den enkeltes behov og være gratis.

Rettigheter og plikter

Du som er over opplæringspliktig alder og trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge. 

  • Søkeren må være over opplæringspliktig alder.
  • Søkeren må ha behov for grunnskoleopplæring.
  • Søkeren må ha lovlig opphold i Norge.

Halsa kommune tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Vi ser på kunnskap og utdanning som et viktig integreringstiltak.

Med vitnemål fra grunnskolen for voksne kan du søke plass i videregående opplæring.

 

Priser

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Ønsker du informasjon og veiledning i forhold til grunnskoleopplæring og videregående opplæring ta kontakt med skolen.

 

Her kan du lese mer om grunnskole for voksne.

 

 

Kontaktinformasjon

Hildur Hestnes
Næring og kultur
E-post
Mobil 913 06 458

Åpningstider

Halsa rådhus

Kontortid:  08:00 - 15:30
Telefontid: 09:00 - 15:00

 

Adresse

Halsa kommune
Rådhuset
Glåmsmyrvegen 23
6683 Vågland