Skolerute (ferie- og fridager)

Skole- og feriedager for elevene i grunnskolen i Halsa 2017-2018

Høst 2017

 

Skoledager

August

Første skoledag: mandag  21. august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 41:  mandag 9. – fredag 13. oktober

17

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember

15

Vår 2018

 

 

Januar

Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 8, mandag 19. – fredag 23. februar

15

Mars

Påskeferie: mandag   26. mars – mandag 2. april

Første skoledag etter   påske: tirsdag 3. april

17

April

 

20

Mai

Elevfrie dager: fredag   11. mai og fredag 18. mai

17

Juni

Siste skoledag: fredag   22. juni

16

 

Sum

190