Skolerute (2018/2019)

Skolerute for Halsa barne- og ungdomsskole

Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylke har endret skoleruten. Nedenfor gjengis den oppdaterte skoleruten for 2018/2019:

Høst 2018

Skoledager

August

Første skoledag mandag 20. august

10

September

 

20

Oktober

Høstferie uke 41, mandag 8. – fredag 12. oktober

18

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: torsdag 20. desember

14

Vår 2019

 

Januar

Første skoledag etter jul: torsdag 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 9: Mandag 25. februar – fredag 1. mars

16

Mars

 

20

April

Påskeferie: Mandag 15. april – mandag 22. april. Første skoledag etter påske blir tirsdag 23. april

16

Mai

Elevfri dag fredag 31. mai

19

Juni

Siste skoledag: Fredag 21. juni

14

 

Sum

190