Søk om plass

Her kan du søke om plass i SFO

 

Opptak

  • Alle barn på 1. - 4. års trinn og barn med særskilte behov på 1. - 7. års trinn har rett til tilbud før og etter skoletid
  • Du kan søke om plass, si opp eller endre oppholdstidene på SFO med samme skjema 

Søknadsskjema