SFO i Heim kommune

Fra skoleåret 2019/2020 har kommunene som skal bli til Heim kommune vedtatt felles betalingssatser og vedtekter.

 

Hva er SFO?

  • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
  • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
  • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1
  • Skolefritidsordningen(SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.

SFO i Heim kommune

Fra høsten 2019 er vedtekter og priser samkjørt i de kommunene som skal bli Heim kommune. Det medfører en del endringer. De viktigste endringene er 

  • At det ikke lenger er mulig å kjøpe enkelttimer på SFO. Det kan søkes på halv plass (inntil 9t/uke) og full plass (over 9t/uke).
  • Det serveres et måltid på SFO. Kostnaden for dette er innbakt i prisen for SFO.
  • Det vil ikke lengre bli sett på både SFO og barnehage når det blir beregnet søskenmoderasjon. Men en familie med flere barn i SFO vil få søskenmoderasjon.
  • Man søker ikke lengre for ett år, men beholder plassen til den blir oppsagt eller til barnet er ferdig i 4. klasse.

Dokumenter om SFO i Heim kommune:

Søk elektronisk her.

 

 

Kontaktinformasjon

Jostein Sørflaten
Inspektør
E-post
Mobil 902 31 339