Priser for SFO

Prisene for SFO justeres hvert år i forbindelse med at kommunestyret behandler budsjettet i desember. Prisene ble vedtatt 15. desember 2016 og gjelder for hele 2017.

Tilbud Priser
Hel plass (1. og 2 .klasse) 1 852 kr
Hel plass (3. og 4. klasse) 1 621 kr
4 dager (ikke onsdag) 1 437 kr
3 dager (ikke onsdag) 1 080 kr
2 dager (ikke onsdag) 723 kr
Onsdag for 1. og 2. klasse 463 kr
Onsdag for 3. og 4. klasse 233 kr
Kjøp av enkelttime 64 kr